HCL nr. /29.01.2021

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 ianuarie 2021
(ora 16.00, în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 21/2021; proiectul de hotărâre nr. 21/2021; raportul de specialitate nr. 987/19.01.2021;

Temei legal: art. 11 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş, aprobat prin HCL nr. 249/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 152 alin. (2) și (3), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, începând cu 01.01.2021.

Referatul de aprobare nr. 28/2021; proiectul de hotărâre nr. 28/2021; raportul de specialitate 1.099/20.01.2021; adresa nr. 91/20.01.2021 a Sindicatului Salariaților din Primăria Municipiului Mediaș.

Temei legal: art.11 alin. (1), alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 40 din Legea nr. 153/2017, art. I alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr.226/2020, HG. nr. 4/2021, art. 129, alin (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 35/2021; proiectul de hotărâre nr.35/2021; raportul de specialitate 1.392/22.01.2021;

Temei legal: art. 233-235, art. 244 din Legea nr. 287/2009, Legea nr. 53/2003, Legea nr. 153/2017, HG nr. 1.332/ 2010,  Legea 155/2010, art. 38 din OUG nr. 114/2018,  Legea nr. 273/2006, art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 370 alin. (2), art. 391, art. 408, art. 409, art. 421, art. 512, art. 518, art. 519, art. 539-545, art. 554 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

partea I

partea II

partea III

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unui teren situat administrativ în municipiul Mediaș str. Rubinului nr. 7, pentru asigurarea accesului în cadrul imobilului situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5, Grădinița cu program prelungit „Pinocchio” Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 26/2021; proiectul de hotărâre nr. 26/2021; raportul de specialitate nr. 223/20.01.2021;

Temei legal: art. 554, art. 557 alin. (1), 859 alin.(2), art. 863 lit. „d” din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin (1), alin (2) lit. „c” și alin (4) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea domnului Buzean Ionuț-Arghir, în calitate de administrator al SC Luemma Arghir Construct SRL CIF: 41019396, de preluare a străzii „Aviatorilor”, în proprietatea municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 27/2021; proiectul de hotărâre nr. 27/2021; raportul de specialitate nr. 176/13.01.2021;

Temei legal: art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 24/2016 încheiat între municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 19/2021; proiectul de hotărâre nr. 19/2021; raportul de specialitate nr. 629/13.01.2021;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care funcționează cabinetul medical Oto-Rino-Laringologie dr. Moldovan Marioara, situat în Mediaș, str. Cloșca nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 13/2021; proiectul de hotărâre nr. 13/2021; raportul de specialitate nr. 60/14.01.2021;

Temei legal: art. 28 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 68/2008, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr.14/2021; proiectul de hotărâre nr. 14/2021; raportul de specialitate nr.615/13.01.2021;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG.4/2021,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, de natura bunurilor mobile.

Referatul de aprobare nr. 15/2021; proiectul de hotărâre nr. 15/2021; raportul de specialitate nr. 17.365/15.01.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286, alin. (4), art. 290  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 10. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș asupra unor dotări aferente locurilor de joacă, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea contractului de administrare nr. 8/2006.

Referatul de aprobare nr. 12/2021; proiectul de hotărâre nr. 12/2021; raportul de specialitate nr. 462/15.01.2020;

Temei legal: art. 869 din Legea nr. 287/2009, OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2021, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 22/2021; proiectul de hotărâre nr. 22/2021; Raportul de specialitate nr. 838/15.01.2021.

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin. (2), lit.c, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în Mediaş care expiră la data de 01.02.2021.

Referatul de aprobare nr. 23/2021; proiectul de hotărâre nr. 23/2021; raportul de specialitate nr. 1027/19.01.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 30/2021; proiectul de hotărâre nr. 30/2021; raportul de specialitate nr. 300/19.01.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Listei de inventar a bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș”, aprobată prin HCL nr. 157/2001 ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 31/2021; proiectul de hotărâre nr. 31/2021; raportul de specialitate nr. 1250/20.01.2021;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 04/2021; proiectul de hotărâre nr. 04/2021; raportul de specialitate nr. 82/08.01.2021;

Temei legal: art. 112 alin. (1) din Legea 292/2011, art. 1, art. 6 alin. (2) și (7) din Legea 416/2001, art. 28 alin. (1), (2) și (3) din H.G. nr. 50/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 05/2021; proiectul de hotărâre nr. 05/2021; raportul de specialitate nr. 138/12.01.2021;

Temei legal: Cap.V, Secțiunea a 2-a art. 112 alin. (3) lit. ”b”, art.118 din Legea 292/2011, Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 20/2013, Ordinul nr. 1.086/2018, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș în anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 06/2021; proiectul de hotărâre nr. 06/2021; raportul de specialitate nr. 110/11.01.2021;

Temei legal: art. 13 alin.(1) și alin. (2) din O.G. nr.68/2003; art. 45 alin. (1) din Legea 292/2011, art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) din Legea 263/2007, art. 72 alin. (1), (2) și (3) din HG nr.1252/2012,  art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 18. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice, cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2021, în vederea creșterii calității vieții.

Referatul de aprobare nr. 33/2020; proiectul de hotărâre nr. 33/2020; raportul de specialitate nr. 131/12.01.2021;

Temei legal : art. 93 și art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 2 și art.4 din Legea nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art. 25, art .26 și art. 27 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 19. Proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021.

Referatul de aprobare nr. 09/2021; proiectul de hotărâre nr. 09/2021; raportul de specialitate nr.130/12.01.2021;

Temei legal:  art. 93 și art. 94 din Legea nr. 292/2011, art. 2 și art.4 din Legea nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art.25, art.26 și art. 27 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit.„d” şi alin. (7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 36/2021; proiectul de hotărâre nr. 36/2021; raportul de specialitate nr. 319/22.01.2021;

Temei legal: art. 16 alin. (3) lit. „g” din HG nr. 797/2017, art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 518, art. 519, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2021 la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 07/2021; proiectul de hotărâre nr. 07/2021; raportul de specialitate nr. 62/12.01.2021;

Temei legal: Ordonanța nr.70/2002, H.G. nr.412/2003, H.G. nr. 459/2010, HG nr. 981/2018, H.G. nr. 867/2015, Legea 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 22. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mediaș care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 20/2021; proiectul de hotărâre nr. 20/2021; raportul de specialitate 880/18.01.2021;

Temei legal: art. 129 alin (14), art. 139, art. 196, art. 200, art. 485 alin. (5), art. 597 alin. (1) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A.

Referatul de aprobare nr. 18/2021; proiectul de hotărâre nr. 18/2021; raportul de specialitate nr. 1.023/21.01.2021;

Temei legal: Legii nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 34/2021; proiectul de hotărâre nr. 34/2021; raportul de specialitate nr. 1.388/ 21.01.2021;

Temei legal: Legii nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă actualizată - 2020.

Referatul de aprobare nr. 32/2021; proiectul de hotărâre nr. 32/2021; raportul de specialitate nr. 16.9642021;

Temei legal: O.G. nr. 26/2000, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006, H.G. nr. 855/2008, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, modificată prin HCL nr. 373/2020 și HCL nr. 3/2020.

Referatul de aprobare nr. 24/2021; proiectul de hotărâre nr. 24/2021; raportul de specialitate nr. 5867/22.01.2021;

Temei legal: Legea nr. 227/2015, art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” ,art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 25/2021; proiectul de hotărâre nr. 25/2021; raportul de specialitate nr. 5868/22.01.2021;

Temei legal: art. XVII din O.U.G. nr. 69/2020, OUG nr. 226/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 16/2021; proiectul de hotărâre nr. 16/2021; raportul de specialitate nr. 756/14.01.2021;

Temei legal: art. 70 și art. 71 alin.(4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 17/2021; proiectul de hotărâre nr. 17/2021; raportul de specialitate nr. 755/14.01.2021;

Temei legal: art. 70 și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 al Spitalului Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 18/2021; proiectul de hotărâre nr. 18/2021; raportul de specialitate nr. 757/14.01.2021;

Temei legal: art. 70 și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și vopsire remorci, platforme betonate, parcări și drumuri de incintă, împrejmuire teren, organizare de șantier și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn. și aprobarea documentației de urbanism.  

Referatul de aprobare nr. 29/2021; proiectul de hotărâre nr. 29/2021; raportul de specialitate nr. 3.810/2021; raportul nr. 664/21.01.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și vopsire remorci, platforme betonate, parcări și drumuri de incintă, împrejmuire teren, organizare de șantier și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn.; avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism și avizul arhitectului șef nr. 01/21.01.2021,

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 11/2021; proiectul de hotărâre nr. 11/2021;raportul de specialitate nr. 910/18.01.2021;

Temei legal:art. 9 alin (1) și art. 10 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator– Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1, 2 și 3.

descarca material-->

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării activității de control financiar preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul societății.

Referatul de aprobare nr. 37/2021; proiectul de hotărâre nr. 37/2021;raportul de specialitate nr. 1.113/22.01.2021; adresa nr. 152/19.01.2021 a societății Meditur S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 1113/21.01.2021 și Decizia nr. 274/19.01.2021 a societății Meditur SA.

Temei legal: art. art. 9 alin. (6) din O.G.nr. 119/1999,  Legiea nr. 31/1990, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit. „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator– Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1, 2 și 3.

descarca material-->

 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 38/2021; proiectul de hotărâre nr. 38/2021; raportul de specialitate nr. 1.429/ 25.01.2021; adresa nr. 175/22.01.2021 a S.C. Meditur S.A Mediaș înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 1429/22.01.2021.

Temei legal: Legii nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 35. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17, în favoarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 39/2021; proiectul de hotărâre nr. 39/2021; raportul de specialitate nr. 17.772/ 25.01.2021;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b”, art. 349-353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 

Informări:

- Adresa nr. 1854/15.12.2020 înregistrată la Primăria Mediaș sub nr. 17832/23.12.2020 a Curții de Conturi - Decizia nr. 5.3/15.12.2020.
- Adresa nr. 437/11.01.2021 a Compartimentului Relații Publice, privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II.
- Adresa nr. 94/08.01.2021 a Direcției de Asistență Socială, privind utilizarea subvențiilor și acordarea serviciilor de asistență socială.
- Adresa nr. 81/08.01.2021 a Direcției de Asistență Socială, privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II-Anul 2020.
- Adresa nr. 18.025/30.12.2020 a domnului Liviu Popa.
- Adresa nr. 18.025/14.01.2021 a Direcției Arhitect Șef privind răspunsul Primăriei municipiului Mediaș înaintat Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A.
- Adresa nr. 403095/18.12.2020 a băncii PATRIA BANK, înregistrată la Primăria municipiului Mediaș  sub nr. 17.858/23.12.2020.
- Adresa nr. 17858/20.01.2021 a Direcției Patrimoniu, a Direcției Administrația Publică Locală și a Direcției Fiscale Locale privind răspunsul către PATRIA BANK.
- Adresa nr. 17.682/21.12.2020 a domnului Gogota Gheorghe.
- Adresa nr. 609/18.01.2021 a Direcției Patrimoniu privind răspunsul pentru domnul Gogota Gheorghe.
- Adresa nr. 137/05.01.2021 a domnului Dordea Dorin.
- Adresa nr. 793/14.01.2021 a Direcției Economice privind răspunsul pentru dl Dordea Dorin.
- Adresa nr. 1207/20.01.2021 a domnului Liviu Popa.
- Adresa nr. 1210/20.01.2021 a doamnei Nelli Toma.
- Adresa nr. 5.877/22.01.2021 a Direcției Fiscale Locale înregistrată sub nr. 1466/25.01.2021 privind răspunsul doamnei Toma Adriana-Neli.

Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

Primar,                                                                    Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina-Simona