HCL nr. /27.05.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27 mai
   2021 (care se va desfășura prin videoconferință, ora 16.00,
folosind aplicația electronică webex cisco)

 

  1. Proiect de hotărâre privind participarea la majorarea capitalului social prin aport în numerar al S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 143/2021; proiectul de hotărâre nr. 143/2021; raportul de specialitate nr. 8.806/12.05.2021; adresa nr. 609/11.05.2021 a SC Piața Prim - Com SA

Temei legal: art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, art. 15324, art. 210 alin. (1), art. 220 din Legea nr. 31/1990, art. 92 alin. (1), art. 92 alin. (2) lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Meditur S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 28.05.2021, prima întrunire, respectiv 29.05.2021, a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 164/2021; proiectul de hotărâre nr. 164/2021; raportul de specialitate nr. 9.242/19.05.2021; adresele nr. 1.112/19.05.2021 și nr. 1.113/19.05.2021 ale SC Meditur SA

Temei legal: OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990, Ordin nr. 1802/2014, Legea nr. 82/1991, Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului nr. 12.

Referatul de aprobare nr. 144/2021; proiectul de hotărâre nr. 144/2021; raportul de specialitate nr. 8.713/12.05.2021;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința de serviciu situată pe str. 1 Decembrie nr. 37 bl. 42 sc. A ap. 4.

Referatul de aprobare nr. 145/2021; proiectul de hotărâre nr. 145/2021; raportul de specialitate nr. 8.737/12.05.2021;

Temei legal: art. 2 lit. „d” şi art. 51 din Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 1777 şi urm. din Legea nr. 287/2009, HG nr. 310/2007, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 146/2021; proiectul de hotărâre nr. 146/2021; raportul de specialitate nr. 8.862/13.05.2021;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG. 4/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 156/2021; proiectul de hotărâre nr. 156/2021; raportul de specialitate nr. 9.011/17.05.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii obiectivului de investiție „Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”.

Referatul de aprobare nr. 148/2021; proiectul de hotărâre nr. 148/2021; raportul de specialitate nr. 8.553/14.05.2021;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii obiectivului de investiție „Modernizare anvelopă clădire la Grădinița Bucuria Copiilor, municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 150/2021; proiectul de hotărâre nr. 150/2021; raportul de specialitate nr. 8.845/13.05.2021;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare instalație electrică Școala Gimnazială nr. 4 (Dealul Furcilor)”.

Referatul de aprobare nr. 149/2021; proiectul de hotărâre nr. 149/20210; raportul de specialitate nr. 7.917/17.05.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a două imobile cu destinația de locuințe de serviciu.

Referatul de aprobare nr. 157/2021; proiectul de hotărâre nr. 157/2021; raportul de specialitate nr. 9.041/17.05.2021;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului nr. 2 (construcții + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş str. Bisericii nr. 2 ap. 2.

Referatul de aprobare nr. 160/2021; proiectul de hotărâre nr. 160/2021; raportul de specialitate nr. 8.917/17.05.2021;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36  alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobilul situat în Mediaș str. Moșnei fn, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 168/2021; proiectul de hotărâre nr. 168/2021; raportul de specialitate nr.9.178/19.05.2021;

Temei legal: art. 871-873 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302 - 331 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 85/2021 privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului municipal.

Referatul de aprobare nr. 171/2021; proiectul de hotărâre nr. 171/2021; raportul de specialitate nr. 9.360/ 20.05.2021;

Temei legal: art. 124, art. 127, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (7) lit. „p”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale situate în Mediaș str. Gravorilor nr.4, unor persoane vulnerabile din municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 147/2021; proiectul de hotărâre nr. 147/2021; raportul de specialitate nr. 2.228/12.05.2021;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 161/2021; proiectul de hotărâre nr. 161/2021; raportul de specialitate nr. 2.318/17.05.2021;

Temei legal: art. 88 şi art. 112 alin (3) lit. „q” din  Legea nr. 292/2011, Legea nr.95/2006, art.92 alin. (1) și alin. (2) lit. „a”, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 125/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Medias pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 163/2021; proiectul de hotărâre nr. 163/2021; raportul de specialitate nr. 19.016/09.05.2021;

Temei legal: art. 470 alin. (5) și (6), art. 491 din Legea nr. 227/2015,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va ține Registrul de Evidență a Datoriei Publice Locale și Registrul de Evidență a Garanțiilor Locale a UAT municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 158/2021; proiectul de hotărâre nr. 158/2021; raportul de specialitate nr. 9.081/17.05.2021;

Temei legal: art. 62 alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006, art. 15324, OUG 64/2007, cap. I pct. 9 din Ordinul nr. 1059/2008, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 109/2018 pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și de deservire generală - str. Aurel Vlaicu - etapa I municipiul Mediaș jud. Sibiu finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul Local.

Referatul de aprobare nr. 159/2021; proiectul de hotărâre nr. 159/2021; raportul de specialitate nr. 9.054/17.05.2021;

Temei legal: Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE DENISIPATOARE ȘI RIGOLE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRADA HULA VECHE, MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU.

Referatul de aprobare nr. 167/2021; proiectul de hotărâre nr. 167/2021; raportul de specialitate nr. 9.205/19.05.2021;

Temei legal: art. 3 alin. (1), alin. (2), art. 8 alin (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și lit. „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin (1) lit. „b”, art. 12 alin. 1 lit. „a” din Legea nr. 241/2006, 129 alin (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. 7 lit. n), art. 139, art. 196 alin. (1), lit. „a” art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  20. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Referatul de aprobare nr. 162/2021; proiectul de hotărâre nr. 162/2021; raportul de specialitate nr. 9.247/19.05.2021;

Temei legal: art. 29 alin. (1) lit. „d” și alin. (3) din Legea nr. 98/2016, art. 2 alin. (1), alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. „c” din HG nr. 395/2016,  art. I alin. (2) lit. „b” din OUG nr. 26/2012, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la HCL nr. 204/2019 privind aprobarea asocierii autorităților contractante municipiul Mediaș, Direcția Fiscală Locală, Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția de Asistență Socială, Direcția Poliția Locală, Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret, Club Sportiv Municipal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș, Spitalul Municipal, Unitatea de Asistență Medico - Socială, SC Apa Târnavei Mari, SC SC ECO - SAL SA, SC MEDITUR SA, SC PIAȚA PRIM - COM SA în vederea achiziționării de energie electrică gaze naturale și combustibil.

Referatul de aprobare nr. 166/2021; proiectul de hotărâre nr. 166/2021; raportul de specialitate nr. 9.090/18.05.2021;

Temei legal: art. 4 alin. (1) lit. „a”, „b” şi „c” şi art. 104 alin. (5) lit. „c” din Legea nr. 98/2016, Legea nr. 357/2005, art. 129 alin. (2), lit. „e” coroborat cu alin. (9) lit. „a”, art. 139, art. 196 art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Mediaș a unor servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Referatul de aprobare nr. 169/2021; proiectul de hotărâre nr. 169/2021; raportul de specialitate nr. 9.260/ 19.05.2021;

Temei legal: art. I alin. (2) lit. „b” din OUG nr. 26/2012, art. 129 alin.(14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  23. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Mediaş la Pactul primarilor - Europa, „Intensificarea acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic”.

Referatul de aprobare nr. 170/2021; proiectul de hotărâre nr. 170/2021; raportul de specialitate nr. 9.321/ 20.05.2021;

Temei legal: art. 129 alin.(2) lit. „b” și „e”, alin. (4) lit. „e” și, „g” alin.(9) lit. „c”, art.139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de înființare a liniei de gardă în specialitatea paraclinică medicină de laborator în cadrul Spitalului Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 165/2021; proiectul de hotărâre nr. 165/2021; raportul de specialitate nr. 9.233/19.05.2021;

Temei legal: art. 24 alin. (1) și alin. (4) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004, art. 15 alin.(1), lit. „d” din H.G. 56/2009, art. 18, alin. (1) lit. „b” din OUG 162/2008, art.129, alin.(2) lit. „d” și alin. (7) lit. „c”, art. 139, art. 196 art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  25. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD Construire spațiu administrativ, hală servicii, branșamente, platformă rutieră, acces, firmă luminoasă, împrejmuire” str. Câmpul de Jos fn.

Referatul de aprobare nr. 151/2021; proiectul de hotărâre nr. 151/2021; raportul de specialitate nr. 4.091/14.05.2021, raportul nr. 4.091/14.05.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  26. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință” str. Binder Bubi fn.

Referatul de aprobare nr. 152/2021; proiectul de hotărâre nr. 152/2021; raportul nr. 7448/ 14.05.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  27. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire imobil locuință și servicii, împrejmuire” Șos. Sibiului fn.

Referatul de aprobare nr. 153/2021; proiectul de hotărâre nr. 153/2021; raportul de specialitate nr. 6.105/14.05.2021, raportul nr. 6.105/ 14.05.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul 2701/2010, art. 129 alin.(2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  28. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire platformă betonată, amplasare spălătorie auto mobilă și împrejmuire teren” Șos. Sibiului fn.

Referatul de aprobare nr. 154/2021; proiectul de hotărâre nr. 154/2021; raportul de specialitate nr. 7602/14.05.2021, raportul nr. 7602/14.05.2021privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUD „Construire spălătorie auto și vulcanizare (inclusiv utilități)” str. Baznei fn.

Referatul de aprobare nr. 155/2021; proiectul de hotărâre nr. 155/2021; raportul de specialitate nr. 8.993/17.05.2021; avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 2/08.11.2017, Avizul arhitectului șef nr. 1/17.05.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

Informări:
- Adresa nr. 8918/14.05.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș, a Asociației de locatari de pe str. I. C. Brătianu nr. 3 bl. 3 sc. F.
- Adresa nr. 8918/19.05.2021 a Direcției Tehnice, privind răspunsul pentru Asociația de locatari de pe str. I. C. Brătianu nr. 3 bl. 3 sc. F.

 

Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

Primar,                                                                   Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina Simona