HCL nr. /21.12.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 21 decembrie 2021
(care va avea loc în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş, 16:00)
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021.
Referatul de aprobare nr. 370/2021; proiectul de hotărâre nr. 369/2021; raportul de specialitate nr. 21.297/08.12.2021;
Temei legal: art.58 din Legea nr.273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.
Referatul de aprobare nr. 378/2021; proiectul de hotărâre nr. 377/2021; raportul de specialitate nr. 21.393/09.12.2021;
Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisia nr. 2.
descarca material-->
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.
Referatul de aprobare nr. 386/2021; proiectul de hotărâre nr. 385/2021; raportul de specialitate nr. 21.690/14.12.2021;
Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisia nr. 2.
descarca material-->
4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
Referatul de aprobare nr. 379/2021; proiectul de hotărâre nr. 378/2021; raportul de specialitate nr. 21.489/10.12.2021;
Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisia nr. 2.
descarca material-->
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 30/2007 încheiat cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, pentru spațiul situat în Mediaș str. Lotru nr. 4.
Referatul de aprobare nr. 382/2021; proiectul de hotărâre nr. 381/2021; raportul de specialitate nr. 21341/13.12.2021;
Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
descarca material-->
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 4/2007 încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr. 1 ap. 3.
Referatul de aprobare nr. 384/2021; proiectul de hotărâre nr. 383/2021; raportul de specialitate nr. 20.542/13.12.2021;
Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
descarca material-->
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 33.
Referatul de aprobare nr. 383/2021; proiectul de hotărâre nr. 382/2021; raportul de specialitate nr. 21.605/13.12.2021;
Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
descarca material-->
8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei 3.2 care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.
Referatul de aprobare nr. 387/2021; proiectul de hotărâre nr. 386/2021; raportul de specialitate nr. 21.298/14.12.2021;
Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 și 3.
descarca material-->
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, începând cu data de 01.01.2022.
Referatul de aprobare nr. 373/2021; proiectul de hotărâre nr. 372/2021; raportul de specialitate 5.619/08.12.2021;
Temei legal: art. 16 alin. (3) lit. „g” din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017, art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociaţia Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaş, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul, Asociația Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj - Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania pentru anul 2022.
Referatul de aprobare nr. 374/2021; proiectul de hotărâre nr. 373/2021; raportul de specialitate nr.5.664/10.12.2021;
Temei legal: art.11 alin. (1) și art. 12 alin. (2) din H.G. nr. 1153/2001, art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș, pentru anul 2022”.
Referatul de aprobare nr. 375/2021; proiectul de hotărâre nr. 374/2021; raportul de specialitate nr. 5.660/09.12.2020;
Temei legal: art. 2 lit. „c” şi „f”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21, art. 30 din HG nr. 1275/2000, art. 53 alin. (2) lit. a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, parter ap. 5, unei persoane vulnerabile din municipiul Mediaș.
Referatul de aprobare nr. 376/2021; proiectul de hotărâre nr. 375/2021; raportul de specialitate nr. 5.658/09.12.2021;
Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisia nr. 2.
descarca material-->
13. Proiect de hotărâre privind propunerea de desemnare a reprezentantului municipiului Mediaş în Consiliul Director la Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș.
Referatul de aprobare nr. 385/2021; proiectul de hotărâre nr. 384/2021; raportul de specialitate nr. 20.419/14.12.2021;
Temei legal: art. 12 alin. (1) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 69/2000, 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Schimbare parțială de destinație din casă de locuit în sală evenimente, demolare parțială, extindere și modificări interioare, construire pavilion evenimente, filigorie, pensiune, amenajare teren de fotbal, împrejmuire, branșamente utilități” str. Moșnei nr. 58.
Referatul de aprobare nr. 377/2021; proiectul de hotărâre nr. 376/2021; raportul de specialitate nr. 20.457/09.12.2021; P.V. nr. 15446/17.11.2020, pct.3 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, Avizul arhitectului șef nr. 1/08.12.2021.
Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
descarca material-->
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2021.
Referatul de aprobare nr. 391/2021; proiectul de hotărâre nr. 390/2021; raportul de specialitate nr. 21.334/09.12.2021;
Temei legal: art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la SC Piața Prim - Com SA.
Referatul de aprobare nr. 392/2021; proiectul de hotărâre nr. 391/2021; raportul de specialitate nr. 21.329/09.12.2021;
Temei legal: art. 34 lit. „b”, art. 39 alin. (2), art. 28 lit. „j” din OG nr. 71/2002, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anii 2022-2026 a redevenței aferentă Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș.
Referatul de aprobare nr. 394/2021; proiectul de hotărâre nr. 393/2021; raportul de specialitate nr. 21.811/15.12.2021;
Temei legal: Legea nr. 31/1990, art. 129 alin. (2) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.
Referatul de aprobare nr. 388/2021; proiectul de hotărâre nr. 387/2021; raportul de specialitate nr. 19.256/14.12.2021.
Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 și 3.
descarca material-->
19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 88/2021 privind stabilirea pentru anul 2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în scopul desfășurării activității de alimentație publică pentru atenuarea efectelor economice și a taxei speciale pentru amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș.
Referatul de aprobare nr. 419/2021; proiectul de hotărâre nr. 418/2021; raportul de specialitate nr. 21.647/15.12.2021;
Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 și 3.
descarca material-->
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare spațiu destinat centralei termice, inclusiv asigurarea utilităților prin reabilitarea instalațiilor termice, electrice și de gaz la Liceul Tehnologic Automecanica” Mediaș.
Referatul de aprobare nr. 393/2021; proiectul de hotărâre nr. 392/2021; raportul de specialitate nr. 21.790/15.12.2021;
Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1 şi 3.
descarca material-->
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+ cu titlul „Cireșarii în Europa” la Școala Gimnazială Cireșarii, pe anul 2021.
Referatul de aprobare nr. 390/2021; proiectul de hotărâre nr. 389/2021; raportul de specialitate nr. 21.785/15.12.2021;
Temei legal: art. 334 din Legea nr. 1/2011,  art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 125/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Medias pe anul 2022.
Referatul de aprobare nr. 389/2021; proiectul de hotărâre nr. 388/2021; raportul de specialitate nr. 38.621/14.12.2021;
Temei legal: art. 470 alin. (5) și (6), art. 491 din Legea nr. 227/2015,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
23. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 9 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina.
Referatul de aprobare nr. 395/2021; proiectul de hotărâre nr. 394/2021; raportul de specialitate nr. 38.589/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
24. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 1 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina.
Referatul de aprobare nr. 396/2021; proiectul de hotărâre nr. 395/2021; raportul de specialitate nr. 38.436/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
25. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. A proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina.
Referatul de aprobare nr. 397/2021; proiectul de hotărâre nr. 396/2021; raportul de specialitate nr. 38.592/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art.129 alin.(2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
26. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. B proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina.
Referatul de aprobare nr. 398/2021; proiectul de hotărâre nr. 397/2021; raportul de specialitate nr. 38.593/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
27. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Cherteș Iosif și Cherteș Silvia.
Referatul de aprobare nr. 399/2021; proiectul de hotărâre nr. 398/2021; raportul de specialitate nr. 38.434/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
28. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Pall Georg.
Referatul de aprobare nr. 400/2021; proiectul de hotărâre nr. 399/2021; raportul de specialitate nr. 38.438/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
29. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 proprietar Mailat Iolanda.
Referatul de aprobare nr. 401/2021; proiectul de hotărâre nr. 400/2021; raportul de specialitate nr. 38.439/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
30. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 4a proprietar Schneider Otto Ioan și Schneider Eva Magdalena.
Referatul de aprobare nr. 402/2021; proiectul de hotărâre nr. 401/2021; raportul de specialitate nr. 38.440/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
31. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 5 proprietar Zelch Rozina.
Referatul de aprobare nr. 403/2021; proiectul de hotărâre nr. 402/2021; raportul de specialitate nr. 38.442/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
32. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 41 proprietar Sara Talmon.
Referatul de aprobare nr. 404/2021; proiectul de hotărâre nr. 403/2021; raportul de specialitate nr. 38.443/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
33. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Petofi Sandor nr. 5 proprietar Crăciun Mihai Corneliu.
Referatul de aprobare nr. 405/2021; proiectul de hotărâre nr. 404/2021; raportul de specialitate nr. 38.433/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct.168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
34. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 23 proprietar Fundația Gândirea.
Referatul de aprobare nr. 406/2021; proiectul de hotărâre nr. 405/2021; raportul de specialitate nr. 38.432/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
35. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Gheorghe Doja nr. 7 proprietar Kaiser Erika Maria și Kaiser Iohan Wilhelm.
Referatul de aprobare nr. 407/2021; proiectul de hotărâre nr. 406/2021; raportul de specialitate nr. 38.448/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
36. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 2 proprietar Rotaru Marcela Felicia.
Referatul de aprobare nr. 408/2021; proiectul de hotărâre nr. 407/2021; raportul de specialitate nr. 38.449/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
37. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 1 proprietar SC CRISSERV SRL.
Referatul de aprobare nr. 409/2021; proiectul de hotărâre nr. 408/2021; raportul de specialitate nr. 38.450/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
38. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 22 proprietar Nicula Florin Laurean și Nicula Nadia Natalia.
Referatul de aprobare nr. 410/2021; proiectul de hotărâre nr. 409/2021; raportul de specialitate nr. 38.451/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct.168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
39. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 60 proprietar Rusu Daniela Titanela și Rusu Mariana.
Referatul de aprobare nr. 411/2021; proiectul de hotărâre nr. 410/2021; raportul de specialitate nr. 38.458/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art.129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
40. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 110 proprietar Manoilă Cornel și Manoilă Maria.
Referatul de aprobare nr. 412/2021; proiectul de hotărâre nr. 411/2021; raportul de specialitate nr. 38.459/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
41. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 3 proprietar SC FARMACOM SA Brașov.
Referatul de aprobare nr. 413/2021; proiectul de hotărâre nr. 412/2021; raportul de specialitate nr. 38.457/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
42. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 1 proprietar Blăjan Maria.
Referatul de aprobare nr. 414/2021; proiectul de hotărâre nr. 413/2021; raportul de specialitate nr. 38.444/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr.1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art .139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
43. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 3 proprietar Blăjan Maria.
Referatul de aprobare nr. 415/2021; proiectul de hotărâre nr. 414/2021; raportul de specialitate nr. 38.607/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
44. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 2 proprietar Benescu Ștefan.
Referatul de aprobare nr. 416/2021; proiectul de hotărâre nr. 415/2021; raportul de specialitate nr. 38.446/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
45. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 1 proprietar SC FRUCTOMED SA.
Referatul de aprobare nr. 417/2021; proiectul de hotărâre nr. 416/2021; raportul de specialitate nr. 38.465/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
46. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 18 proprietar DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA Cluj-Napoca sucursala Sibiu.
Referatul de aprobare nr. 418/2021; proiectul de hotărâre nr. 417/2021; raportul de specialitate nr. 38.466/14.12.2021;
Temei legal: art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015, Cap. X Secțiunea 1 pct. 168 din anexa la HG nr. 1/2016, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.
descarca material-->
47. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.
Referatul de aprobare nr. 421/2021; proiectul de hotărâre nr. 420/2021; raportul de specialitate nr. 21.955/17.12.2021;
Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art.129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Iniţiator - Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
descarca material-->
 
Primar,                                                                  Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                 Petruțiu Marina Simona