HCL nr. /24.09.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 24 septembrie 2021
ora 16:00, în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş
 

  1. Depunerea Jurământului de către supleantul dl Draga Gheorghe, aflat la poziția nr. 4 pe Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 a Partidului Social Democrat, validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 1879/CC pronunțată în Camera de Consiliu în data de 10 septembrie 2021, rămasă definitivă.

  2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Bordi Lucian cu domnul Draga Gheorghe, în cadrul comisiilor Consiliului Local.

Referatul de aprobare nr. 269/2021; proiectul de hotărâre nr. 269/2021; raportul de specialitate nr. 16.454/20.09.2021; Încheierea civilă nr. 1879/CC pronunțată de Judecătoria Mediaș în Cameră de Consiliu în data de 10 septembrie 2021, rămasă definitivă

Temei legal: art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, art. 124, art. 127, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii Echipare tehnico - edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 265/2021; proiectul de hotărâre nr. 265/2021; raportul de specialitate nr. 16.426/17.09.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 93/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I”.

Referatul de aprobare nr. 266/2021; proiectul de hotărâre nr. 266/2021; raportul de specialitate nr. 16.430/17.09.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 93/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții „Echipare tehnico - edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 267/2021; proiectul de hotărâre nr. 267/2021; raportul de specialitate nr. 16.428/17.09.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 6; art. 7 lit. „e”; art.8 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 28/2013; OUG nr. 93/2021, Ordinul MDRAPFE nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiții „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 268/2021; proiectul de hotărâre nr. 268/2021; raportul de specialitate nr. 16.431/17.09.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 6; art. 7 lit. „e”; art.8 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 28/2013; OUG nr. 93/2021, Ordinul MDRAPFE nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de arondare a Creșei nr. 1 și a Creșei nr. 2 din subordinea Direcției de Asistență Socială Mediaș, unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică.

Referatul de aprobare nr. 270/2021; proiectul de hotărâre nr. 270/2021; raportul de specialitate nr. 4127/17.09.2021;

Temei legal: Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, OUG nr. 100/2021, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „e”, alin. (7) lit. „a” art. 130 alin. (1), art. 139, art. 196, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 285/2021; proiectul de hotărâre nr. 285/2021; raportul de specialitate nr. 16750/22.09.2021;

Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006,  art.129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona