NumarDataData comunicareTitlu
40418/12/201923/12/2019privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Poliţia Locală Mediaş Deschide
40318/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 4 Deschide
40218/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Avram Iancu nr. 110 Deschide
40118/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Avram Iancu nr. 60 Deschide
40018/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Horea nr. 6 Deschide
39918/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 22 Deschide
39818/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 12 Deschide
39718/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Deschide
39618/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Tomis (C.T. G. Câmpului) Deschide
39518/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Dorobanților (C.T. Vitro II) Deschide
39418/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 15 Deschide
39318/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 7 Deschide
39218/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 21 Deschide
39118/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 41 Deschide
39018/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 6 Deschide
38918/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihai Viteazul nr. 4 Deschide
38818/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 23 Deschide
38718/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Petofi Sandor nr. 18 Deschide
38618/12/201923/12/2019privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2020 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Petofi Sandor nr. 5 Deschide
38518/12/201923/12/2019privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 121/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 Deschide
38418/12/201923/12/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru unele spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Mediaș administrate de Spitalul Municipal Mediaș Deschide
38318/12/201923/12/2019privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș și operatorul economic SC Automecanica SRL Mediaș pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual Deschide
38218/12/201923/12/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 10/18.01.2017 încheiat cu SC Art City Wizzard SRL Deschide
38118/12/201923/12/2019privind aprobarea ”Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș pentru anul 2020” conform prevederilor legale Deschide
38018/12/201923/12/2019privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația Phoenix Speranța Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal filiala Mediaș Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj–Centru de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania” pentru anul 2020 Deschide
37918/12/201923/12/2019privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 2592/85/2019 Deschide
37818/12/201923/12/2019privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș Deschide
37718/12/201923/12/2019privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unei cotei părți din spațiul în care ființează Laboratorul de tehnică dentară situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2 Deschide
37618/12/201923/12/2019privind reducerea procentului care constituie fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaș de la 7% la 2% Deschide
37518/12/201923/12/2019privind darea în administrare către Regia Națională a Pădurilor–Romsilva Direcția Silvică Sibiu Ocolul Silvic Mediaș a fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaș în suprafață de 1466 60 ha Deschide
37418/12/201923/12/2019privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în municipiul Mediaș strada Ulmului nr. 41 Deschide
37318/12/201923/12/2019privind aprobarea documentației de subapartamentare a imobilului situat în municipiul Mediaș strada Turnului nr. 9 Deschide
37218/12/201923/12/2019privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia Deschide
37118/12/201923/12/2019privind prelungirea duratei contractului de închiriere și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința de serviciu situată pe str. Istria nr. 1 bl. 21 sc. B ap. 29 Deschide
37018/12/201923/12/2019privind ridicarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra unei părți din imobilul „Complex de locuințe sociale” situat în Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 1 (ap. 2) în suprafață de 38 25 mp. și darea în folosință gratuită Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Mediaș în vederea desfășurării de activități specifice acestuia Deschide
36918/12/201923/12/2019privind includerea în inventarul domeniului privat al municipiului Mediaş a unor imobile situate în intravilanul municipiului Mediaș Deschide
36818/12/201923/12/2019privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție finalizat „Instalație termică inclusiv centrală termica corp B Școala Gimnazială Herman Oberth” Deschide
36718/12/201923/12/2019privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și modificarea unor contracte de administrare încheiate cu unități de învățământ din Municipiul Mediaș (modificat anexa prin HCL nr.51 din 2020) Deschide
36618/12/201923/12/2019privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2 care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019 Deschide
36518/12/201923/12/2019privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate și modificarea contractelor de administrare nr. 10389/2005 și nr. 56/2008 încheiate cu Spitalul Municipal Mediaș Deschide
36418/12/201923/12/2019privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Mediaș aferente străzilor Baia de Nisip și Nisipului Deschide
36318/12/201923/12/2019privind aprobarea achiziţionării imobilului situat în Mediaş str.Unirii-Autogară Deschide
36218/12/201923/12/2019privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș începând cu data de 01.01.2020 Deschide
36118/12/201923/12/2019privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş Deschide
36018/12/201923/12/2019privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș Deschide
35918/12/201923/12/2019privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul 2020 la SC Piața Prim-Com SA Deschide
35818/12/201923/12/2019privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 la SC Piața Prim-Com SA Mediaș Deschide
35718/12/201923/12/2019privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 Deschide
35618/12/201923/12/2019privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2019 Deschide
35510/12/201918/12/2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+1 cu titlul ”EuroPro:echangeons nos cultures” la Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș pe anul 2019 Deschide
35410/12/201918/12/2019privind aprobarea achiziționării unui imobil (construcție și teren) situat în Mediaș str. Virgil Madgearu fn Deschide
35310/12/201918/12/2019privind prelungirea contractului de concesiune nr. 13/15.12.2004 modificat prin act adițional nr. 1/2010 Deschide
35210/12/201918/12/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2019 Deschide
35125/11/201929/11/2019privind aprobarea PUD ”Locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare-amenajare loc de joacă” str. Baia de Nisip fn Deschide
35025/11/201929/11/2019privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri de natură rețele de apă și canalizare în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Mediaș precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa care face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare nr. 16621/2007 Deschide
34925/11/201929/11/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUZ ”Construire casă de vacanță și împrejmuire” Str. Moșnei fn Deschide
34825/11/201929/11/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUZ ”Construire locuințe cu anexe împrejmuire și realizare cale de acces auto și pietonal” str. Moșnei fn Deschide
34725/11/201929/11/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUZ ”Dezmembrare parcele și construire locuințe” Str. Iuliu Maniu fn Deschide
34625/11/201929/11/2019aprobarea PUD ”Construire galerie comercială cu spații de închiriat platformă parcare acces auto rețele incintă elemente de semnalistică și publicitate împrejmuire organizare de șantier” Șos. Sibiului fn Deschide
34525/11/201929/11/2019privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire hală producție și clădire administrativă” str. Aurel Vlaicu nr.41 și aprobarea documentației de urbanism Deschide
34425/11/201929/11/2019privind atribuirea denumirii de strada ”Emil Mureșan” Deschide
34325/11/201929/11/2019privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Poliţia Locală Mediaş. Deschide
34225/11/201929/11/2019privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Mediaș Deschide
34125/11/201929/11/2019privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a anulării a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a municipiului Mediaș Deschide
34025/11/201929/11/2019privind modificarea contractelor de administrare încheiate între municipiul Mediaș și instituțiile publice cu activitate subvenționată de la bugetul local Deschide
33925/11/201929/11/2019privind actualizarea anexei la HCL nr. 41/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aprovizionarea raţionalizată a populaţiei cu produse agroalimentare şi industriale la mobilizare pe timp de război şi în alte situaţii deosebite prevăzute de lege Deschide
33825/11/201929/11/2019privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.07.2019–31.12.2019 Deschide
33725/11/201929/11/2019privind completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaș nr. 80/2019 privind aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019 Deschide
33625/11/201929/11/2019privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia SFATUL BĂTRÂNILOR în scopul organizării unor evenimente comune dedicate persoanelor vârstnice din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou Deschide
33525/11/201929/11/2019privind repartizarea locuinţei sociale situată în municipiul Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 4 et. 1 ap. 16 domnului Țiglar Andrei Gigi Deschide
33425/11/201929/11/2019privind realizarea unui schimb de locuinţe sociale Deschide
33325/11/201929/11/2019privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Mediaș cu privire la oportunitatea achiziționării de către municipiul Mediaș a imobilului situat în Mediaș str. Unirii–Autogara Deschide
33225/11/201929/11/2019privind asocierea municipiului Mediaş prin Consiliul Local Mediaş cu unităţi administrativ teritoriale Comuna Alma Comuna Aţel Comuna Axente Sever Comuna Biertan Comuna Blăjel Comuna Brateiu Oraşul Copşa Mică Comuna Dârlos Oraşul Dumbrăveni Comuna Moşna Comuna Şeica Mică Comuna Târnava şi Comuna Valea Viilor în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate Deschide
33125/11/201929/11/2019privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a investiției ”Construire imobil de locuințe colective pentru persoane vulnerabile P+E+M Amenajări Exterioare și Împrejmuire” stabilirea destinației de ”Complex de servicii de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile” și darea în administrare la Direcția de Asistență Socială Mediaș a acestui imobil Deschide
33025/11/201929/11/2019privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a obiectivului de investiție ”Reabilitare clădire și schimbare de destinație în ateliere protejate” situat în strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17 stabilirea destinației de ”Complex de servicii de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile” și modificarea contractului de administrare nr. 77/2013 încheiat cu Direcția de Asistență Socială Mediaș Deschide
32925/11/201929/11/2019privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a suprafeței de teren de 1507 mp situată în Ighișu Nou Deschide
32825/11/201929/11/2019privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor mijloace de transport în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora precum și modificarea ”Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009–364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015” Deschide
32725/11/201929/11/2019privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
32625/11/201929/11/2019privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuințele ANL situate în Mediaş str. Predeal nr. 2 bl. 7 ap.10 str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. A ap. 9 str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. A ap. 7 și str. Predeal nr. 2 bl. 7 ap.2 Deschide
32525/11/201929/11/2019privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 8 și str. Predeal nr. 2 blocul 9 Deschide
32425/11/201929/11/2019privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în municipiul Mediaș str. Daniel Thellmann fn Deschide
32325/11/201929/11/2019privind prelungirea duratei Contractelor de închiriere teren aferente chioșcurilor comerciale și panourilor publicitare amplasate pe domeniul public al Municipiului Mediaș Deschide
32225/11/201929/11/2019privind închirierea prin licitație publică a unei suprafeţe de teren situată în Mediaș str. Mihai Eminescu fn în scopul amplasării unui modul destinat comercializării accesoriilor de telefonie Deschide
32125/11/201929/11/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui terenului aferent construcțiilor situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33 Deschide
32025/11/201929/11/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului aferent construcțiilor în suprafață de 5.950 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33 Deschide
31925/11/201929/11/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului aferent construcțiilor în suprafață de 1.250 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr.33 Deschide
31825/11/201929/11/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5.192 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu fn aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș Deschide
31725/11/201929/11/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 20.000 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu fn aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș Deschide
31625/11/201929/11/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 9.860 mp. situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu fn aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș Deschide
31525/11/201929/11/2019privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş Deschide
31425/11/201929/11/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii și subvenții precum și modificarea listei obiectivelor de investiții și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019 Deschide
31325/11/201929/11/2019privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş doamnei Maria Ioana Stănescu Deschide
31225/11/201929/11/2019privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş domnului Nicolae Romulus Moise Deschide
31125/11/201929/11/2019privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş domnului Pompei Hădărean Deschide
31028/10/201904/11/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și rectificarea bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii și subvenții precum și modificarea listei obiectivelor de investiții și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019 Deschide
30928/10/201904/11/2019privind aprobarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare instalații edilitare clădire pneumologie” Deschide
30828/10/201904/11/2019privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică contact din beton centrifugat SF8/11 Deschide
30728/10/201904/11/2019privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare menajeră Zona Vitrometan–strada Școlii strada Sticlei și Piața C.I. Motaș Municipiul Mediaș” Deschide
30628/10/201904/11/2019privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare menajeră Zona Gloria–strada Metanului Geologiei Sondorilor și Petroliștilor Municipiul Mediaș” Deschide
30518/10/201924/10/2019privind completarea HCL Mediaș nr. 251/2019-privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Mediaș și închirierea prin licitație publică a imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr. 1–„Hanul Căprioarei” Deschide
30418/10/201924/10/2019privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș. Deschide
30318/10/201924/10/2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+cu titlul ”Competențe europene în turism–Șansa Noii Generații pentru integrarea pe piața muncii” la Colegiul Școala Națională de Gaz Deschide
30218/10/201924/10/2019privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș–zona Cartier Aurel Vlaicu–etapa I str. Prot. I. Moldovan Petru Maior Trandafirilor Octavian Fodor Vlad Țepeș M. D. Roman Intrarea Aviației A. Vlaicu-parțial” Deschide
30118/10/201924/10/2019privind aprobarea contractului de asociere în vederea înființării și funcționării unui serviciu social pentru copii cu tulburări din spectrul autist în zona de nord a Județului Sibiu Deschide
30018/10/201924/10/2019privind modificarea HCL nr. 258/2019 privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil reprezentând teren situat în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33 Deschide
29918/10/201924/10/2019privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Mediaș în domeniul public al Municipiului Mediaș și schimbarea destinației acestuia din „locuință” în „locuință socială” Deschide
29818/10/201924/10/2019privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. B ap.10 str. Sinaia nr. 5 bl. 2 sc. B ap. 9 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap.20 Deschide
29718/10/201924/10/2019privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
29618/10/201924/10/2019privind închirierea directă a unui spațiu parte componentă a apartamentului nr. 3 din cadrul imobilului situat administrativ în Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 1 în favoarea Partidului PRO România Deschide
29518/10/201924/10/2019privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției situată pe str. Aurel Vlaicu nr. 33 domeniul privat al Municipiului Mediaș Deschide
29418/10/201924/10/2019privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției-garaj situat pe str. Piscului f.n. domeniul privat al Municipiului Mediaș Deschide
29318/10/201924/10/2019privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea cotei de 7/8 din imobilul situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 7 Deschide
29218/10/201924/10/2019privind închirierea prin licitație publică a unei suprafeţe de teren cu destinația de pajiști naturale Deschide
29118/10/201924/10/2019privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2019 Deschide
29018/10/201924/10/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui teren aferent construcției situat în Mediaș str. Plopului nr. 24B Deschide
28918/10/201924/10/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui teren aferent construcției situat în Mediaș str. Plopului nr. 24A Deschide
28818/10/201924/10/2019privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a unui teren aferent construcțiilor situat în Mediaș str. I. G. Duca nr. 32 Deschide
28710/10/201911/10/2019privind aprobarea participării Municipiului Mediaș la Proiectul ”Educație antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea comunitară în Municipiul Mediaș” și a cheltuielilor legate de proiect Deschide
28610/10/201911/10/2019privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui imobil (construcție + cotă de teren aferentă) situat administrativ în Mediaș str. Turnului nr.4 ap.2 Deschide
28510/10/201911/10/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș modificarea listei obiectivelor de investiții și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare precum și rectificarea prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2019 Deschide
28426/09/201907/10/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire casă D+P+E branșamente rețele edilitare împrejmuire” str. Wewern f.n. Deschide
28326/09/201907/10/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire casă împrejmuire garaj și branșamente utilități ” str. Moșnei f.n. Deschide
28226/09/201907/10/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire Centru Social Comunitar de Agrement și Sport” Str. Sticlei nr.9 Deschide
28126/09/201907/10/2019privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire galerie comercială cu spații de închiriat platformă parcare acces auto rețele de incintă elemente de semnalistică și publicitate împrejmuire organizare de șantier” str. Șoseaua Sibiului f.n. Deschide
28026/09/201907/10/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUZ ”Dezmembrare teren în 4-5 parcele și drum de acces pentru construcții ”str. Wewern f.n. Deschide
27926/09/201907/10/2019privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Dezmembrare parcele și construire locuințe” str. Iuliu Maniu f.n. Deschide
27826/09/201907/10/2019privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Dezmembrare în patru parcele (trei loturi și cale de acces) în vederea construirii de locuințe împrejmuire cu caracter provizoriu și racorduri rețele edilitare” Str. Moșnei f.n. Deschide
27726/09/201907/10/2019privind completarea și confirmarea pentru anul 2019/2020 a reprezentanților Consiliului local al Municipiului Mediaș ca membrii ai Consiliilor de administrație ai Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș Deschide
27626/09/201907/10/2019privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009–364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015 Deschide
27526/09/201907/10/2019privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș Deschide
27426/09/201907/10/2019privind aprobarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții” Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș str. Sovata str. Lele Ană și în Ighișu Nou–segment cuprins între str. Școlii și str. Mică” Mediaș Deschide
27326/09/201907/10/2019privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare internat Colegiul Tehnic Mediensis” Deschide
27226/09/201907/10/2019privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și eficientizare energetică corp clădire școală și sala de sport–Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz” Deschide
27126/09/201907/10/2019privind soluționarea cererii formulate de către SC TITAN CONSTRUCT SRL Deschide
27026/09/201907/10/2019privind repartizarea locuinței sociale situată în Municipiul Mediaș str. Angărul de Jos nr. 23 Deschide
26926/09/201907/10/2019privind prelungirea contractului de comodat nr. 47/2009 încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația de Ajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici Mediaș Deschide
26826/09/201907/10/2019privind retragerea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra imobilului cu locuințe sociale situat în Mediaș str. Bucegi nr. 91 Deschide
26726/09/201907/10/2019privind schimbarea destinației unor imobile cuprinse în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestora Deschide
26626/09/201907/10/2019privind acordarea dreptului de acces asupra unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș în scopul pozării unui cablu de fibră optică în favoarea SC Orange România SA Deschide
26526/09/201907/10/2019privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui teren situat administrativ în Municipiul Mediaș sat aparținător Ighișu Nou Deschide
26426/09/201907/10/2019privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unui teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș sat aparținător Ighișu Nou Deschide
26326/09/201907/10/2019privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui imobil situat administrativ în Municipiul Mediaș Deschide
26226/09/201907/10/2019privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică Deschide
26126/09/201907/10/2019privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren în vederea construirii de locuințe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n. Deschide
26026/09/201907/10/2019privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în Municipiul Mediaș str. Baia de Nisip fn Deschide
25926/09/201907/10/2019privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în Municipiul Mediaș str. Sticlei fn Deschide
25826/09/201907/10/2019privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil reprezentând teren situat în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33 (modificata prin HCL nr.300/2019) Deschide
25726/09/201907/10/2019privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora precum și modificarea ”Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015” Deschide
25626/09/201907/10/2019privind modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur anexa care face parte integrantă a ”Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009–364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015” Deschide
25526/09/201907/10/2019privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.12. Deschide
25426/09/201907/10/2019privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
25326/09/201907/10/2019privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor şi asociaţiilor din bugetul local în anul 2020 precum și prorogarea termenului de depunere a documentației pentru acordarea subvențiilor până la data de 15.10.2019 Deschide
25226/09/201907/10/2019privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Municipale pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaş începând cu data de 01.10.2019 Deschide
25126/09/201907/10/2019privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș și închirierea prin licitație publică a imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr. 1 – „Hanul Căprioarei” (completată prin HCLnr.305/2019) Deschide
25026/09/201907/10/2019privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș pe anul 2019 Deschide
24926/09/201907/10/2019privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Mediaș(modificat si completat prin HCL 75/24 .03.2020) Deschide
24810/09/201911/09/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2019 Deschide
24729/08/201904/09/2019privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile reprezentând terenuri aferente Spitalului Municipal Mediaș Deschide
24629/08/201904/09/2019privind propunerea de avizare a documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ” Construire casă D+P+E branșamente rețele edilitare împrejmuire” str. Wewern f.n. Deschide
24529/08/201904/09/2019privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Parcelare construire locuințe individuale și cuplate amenajări exterioare racorduri și branșamente utilități” str. Plopului f.n. Deschide
24429/08/201904/09/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUZ ”Construire locuințe împrejmuire garaje racord utilități dezmembrare” str. Moșnei f.n. Deschide
24329/08/201904/09/2019privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z ” Construire casă nouă împrejmuire și racord rețele edilitare” str. Moșnei fn Deschide
24229/08/201904/09/2019privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. „Amenajare loc de joacă” str. Mathias Milles fn Deschide
24129/08/201904/09/2019privind constituirea comisiei de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui imobil Deschide
24029/08/201904/09/2019privind aprobarea cotizaţiei începând cu anul 2019 datorată ADI ECO Sibiu și modificarea HCL nr. 268/2009 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local în baza unor convenţii sau contracte de asociere Deschide
23929/08/201904/09/2019privind repartizarea locuinţei sociale situată în Municipiul Mediaș str. Angărul de Jos nr. 23 Deschide
23829/08/201904/09/2019privind exprimarea acordului Municipiului Mediaș pentru montarea unei plăci comemorative pe fațada imobilului situat în Mediaș Piața R. Ferdinand I nr. 1 precum și a unor panouri pe pereții intrării boltice a aceluiași imobil Deschide
23729/08/201904/09/2019privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 10 Deschide
23629/08/201904/09/2019privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.14 str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap.17 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. A ap. 3 Deschide
23529/08/201904/09/2019privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş Deschide
23429/08/201904/09/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii și subvenții precum și modificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 Deschide
23329/08/201904/09/2019privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tănase Vasile şi depunerea jurământului Deschide
23229/08/201904/09/2019privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei domnului Briciu Lucian Ionuț Deschide
23131/07/201907/08/2019privind aprobarea modificărilor Statutului și Actului Constitutiv al Asociației Grup de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș Deschide
23031/07/201907/08/2019privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Construire spații comerciale servicii amenajare accese branșamente utilități” str. Ion C.Brătianu Deschide
22931/07/201907/08/2019privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş Deschide
22831/07/201907/08/2019privind realizarea proiectului ”Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă” cod SIPOCA 660/cod Mysmis 129622 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului Deschide
22731/07/201907/08/2019privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I municipiul Mediaș” Deschide
22631/07/201907/08/2019privind actualizarea devizului general rezultat în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș - zona Cartier A.Vlaicu rețele de alimentare cu apă și canalizare pluvială – Faza I” Deschide
22531/07/201907/08/2019privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație termică inclusiv centrala termică Corp B Școala Gimnazială H.Oberth Mediaș” Deschide
22431/07/201907/08/2019privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 05.08.2019 Deschide
22331/07/201907/08/2019privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Mediaș în delegația care se va deplasa în Sopron - Ungaria Deschide
22231/07/201907/08/2019privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Tatu Carmen Magdalena Ionela Deschide
22131/07/201907/08/2019privind completarea anexei nr.1 la HCL Mediaș nr. 80/2019. privind aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019 Deschide
22031/07/201907/08/2019privind repartizarea locuinţei sociale situată în municipiul Mediaș str. Luncii nr.1 bl.3 ap.62 Deschide
21931/07/201907/08/2019privind reglementarea juridică a imobilului identificat în CF Mediaș nr. 103669 sub nr. topografic 4806/1/4/2 teren în suprafață de 685 mp. Deschide
21831/07/201907/08/2019privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n. Deschide
21731/07/201907/08/2019privind încheierea de contracte de închiriere prin atribuire directă pentru suprafețele de pajiști disponibile Deschide
21631/07/201907/08/2019privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile reprezentând terenuri aferente Stadionului Municipal ”Gaz Metan” Mediaș. Deschide
21531/07/201907/08/2019privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică pe perioada estivală a anului 2019 Deschide
21431/07/201907/08/2019privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
21331/07/201907/08/2019privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș Deschide
21231/07/201907/08/2019privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș cultelor religioase. Deschide
21131/07/201907/08/2019privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaș pe trimestrul II 2019. Deschide
21031/07/201907/08/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentare a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii finanțate din venituri proprii și subvenții precum și modificarea listei obiectivelor de investiții și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019. Deschide
20924/06/201924/06/2019privind aprobarea încheierii convenției de constituire a dreptului de uzufruct temporar în favoarea municipiului Mediaș asupra imobilului (Casa Memorială Hermann Oberth) situat în municipiul Mediaș str. Hermann Oberth nr.23. Deschide
20824/06/201924/06/2019privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire spații comerciale servicii amenajare accese branșamente utilități” str. Ioan C. Brătianu fn. Deschide
20724/06/201924/06/2019privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubritate în municipiul Mediaș și satul Ighișu Nou”. Deschide
20624/06/201924/06/2019privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Poliția Locală Mediaș. Deschide
20524/06/201924/06/2019privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş. Deschide
20424/06/201924/06/2019privind aprobarea asocierii autorităților contractante Municipiului Mediaș Direcția Fiscală Locală Direcția Administrarea Domeniului Public Direcția de Asistență Socială Direcția Poliția Locală Direcția Municipală pentru Cultură Sport turism și Tineret Club Sportiv Municipal unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș Spitalul Municipal Unitatea de asistență medico-Socială SC Apa Târnavei Mari S.C. S.C. ECO-SAL S.A. S.C.MEDITUR S.A S.C.PIAȚA PRIM COM S.A în vederea achiziționării de energie electrică gaze naturale și combustibil. Deschide
20324/06/201924/06/2019privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SIBIU” precum și aprobarea Statutului actualizat al Asociației. Deschide
20224/06/201924/06/2019privind actualizarea inventarului bunurilor de retur care fac obiectul contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012. Deschide
20124/06/201924/06/2019privind stabilirea termenului pentru depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială. Deschide
20024/06/201924/06/2019privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş. Deschide
19924/06/201924/06/2019privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.21. Deschide
19824/06/201924/06/2019privind completarea ”Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată 2015” încheiat cu SC ECO-SAL SA Mediaș. Deschide
19724/06/201924/06/2019privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială Mediaș asupra locuinței sociale situată în Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 17 ap. 7 și schimbarea destinației acesteia din „locuință socială” în „spațiu cu altă destinație decât cea de locuință”. Deschide
19624/06/201924/06/2019privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 4 bl. 3 str. Sinaia nr. 7 bl. 4 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 Deschide
19524/06/201924/06/2019privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n. Deschide
19424/06/201924/06/2019privind modificarea anexei 3.2. la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019. Deschide
19324/06/201924/06/2019privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” modificată și completată prin HCL Mediaș nr. 446/2018 în sensul rectificării unor elemente de identificare pentru unele bunuri imobile. Deschide
19224/06/201924/06/2019privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării obiectivelor de investiții realizate asupra unor străzi din Municipiul Mediaș Deschide
19124/06/201924/06/2019privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” cu modificările și completările ulterioare a unui obiectiv de investiție și transmiterea bunurilor în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Mediaș. Deschide
19010/06/201910/06/2019privind aprobarea deplasării unei delegații în orașul Lutherstadt Wittenberg Republica Federală Germania. Deschide
18910/06/201910/06/2019privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Mediaș județul Sibiu din România și Orașul Lutherstadt Wittenberg Landul Saxonia - Anhalt Republica Federală Germania. Deschide
18827/05/201927/05/2019privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş Deschide
18727/05/201927/05/2019privind rectificarea prin suplimentare a bugetului de venituri și cheltuieli la Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș pe anul 2019. Deschide
18627/05/201927/05/2019privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință anexă împrejmuire branșamente utilități” str. Șipoțele fn. Deschide
18527/05/201927/05/2019privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire imobil de locuințe colective mici S+P+2E împrejmuire” str. Emil Racoviță fn. Deschide
18427/05/201927/05/2019privind propunerea de avizare P.U.D. pentru reabilitare/modernizare străzi Centrul Istoric municipiul Mediaș județul Sibiu. Deschide
18327/05/201927/05/2019propunerea de avizare P.U.D. „locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare – amenajare loc de joacă” str. Baia de Nisip fn. Deschide
18227/05/201927/05/2019privind propunerea de avizare P.U.D. „Amenajare loc de joacă” str. Mathias Milles fn. Deschide
18127/05/201927/05/2019privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire Centru Social Comunitar de Agrement și Sport” str. Sticlei nr.9. Deschide
18027/05/201927/05/2019privind aprobarea proiectului tehnic la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare menajeră Zona Vitrometan – strada Școlii și Sticlei Municipiul Mediaș”. Deschide
17927/05/201927/05/2019privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi Municipiul Mediaș-Zona Cartier Vitrometan – rețele alimentare cu apă și rețele canalizare pluvială”. Deschide
17827/05/201927/05/2019privind completarea anexei nr.1 la HCL nr. 445/2018 privind supunerea spre aprobare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile oferite de S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș pe anul 2019. Deschide
17727/05/201927/05/2019privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC PIAŢA PRIM COM SA de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 27.05.2019 prima întrunire respectiv 28.05.2019 a doua întrunire. Deschide
17627/05/201927/05/2019privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze Șoseaua Sibiului sens giratoriu – Zona Izvor”. Deschide
17527/05/201927/05/2019privind aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare fațadă clădire Policlinica”. Deschide
17427/05/201927/05/2019privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului Spitalului Municipal Mediaș a componenței comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor. Deschide
17327/05/201927/05/2019privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 29.05.2019. Deschide
17227/05/201927/05/2019privind desemnarea reprezentantului municipiului Mediaș în ”Asociația pentru realizarea Sistemului Regional de Alimentare cu apă potabilă – Târnava Mare” Deschide
17127/05/201927/05/2019privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mediaş. Deschide
17027/05/201927/05/2019privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Municipiul Mediaş Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Pflege Kompetenz Zentrum - Școala Postliceală Auxila Mediaș în vederea desfășurării unor activități comune în situații de urgență cauzate de fenomenele meteorologice cu temperaturi extreme în mun. Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou. Deschide
16927/05/201927/05/2019privind soluţionarea unui schimb de locuinţă socială conform Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Deschide
16827/05/201927/05/2019privind stabilirea unor măsuri tehnico-administrative pentru gestionarea pământului și a altor minerale rezultate din excavări/decopertări generate pe raza municipiului Mediaș. Deschide
16727/05/201927/05/2019privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Mediaș a unor imobile-terenuri situate în intravilanul Municipiului Mediaș. Deschide
16627/05/201927/05/2019privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” cu modificările și completările ulterioare a unui obiectiv de investiție și transmiterea bunurilor în administrarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”. Deschide
16527/05/201927/05/2019privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unui obiectiv de investiție și concesionarea bunurilor în favoarea SC Meditur SA Mediaș. Deschide
16427/05/201927/05/2019privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 – ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” și completarea Listei Bunurilor de retur – anexă la ”Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat la data de 01.03.2011”. Deschide
16327/05/201927/05/2019privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 309/2004 modificat și completat prin acte adiționale încheiat între Municipiul Mediaș și PATRIA BANK SA pentru spațiul din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 2. Deschide
16227/05/201927/05/2019privind ridicarea dreptului de administrare Clubului Sportiv Municipal Mediaș asupra unei locuințe de serviciu cuprinsă în domeniul public al municipiului Mediaș și repartizarea acesteia. Deschide
16127/05/201927/05/2019privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
16027/05/201927/05/2019privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş pe str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. A ap. 2. Deschide
15927/05/201927/05/2019privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 11. Deschide
15827/05/201927/05/2019privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Deschide
15713/05/201913/05/2019privind propunerea de aprobare P.U.D. „Amplasare construcție cu caracter provizoriu-cort de evenimente pe platformă betonată anexe amenajări exterioare și împrejmuire” str. Moșnei fn. Deschide
15613/05/201913/05/2019privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”. Deschide
15513/05/201913/05/2019privind acordarea gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun asigurat de operatorul Meditur S.A pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou Deschide
15413/05/201913/05/2019privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaş pentru anul 2019. Deschide
15313/05/201913/05/2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2019 la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș. Deschide
15213/05/201913/05/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului venituri și cheltuieli și a listei de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2019 la Direcția de Administrare a Domeniului Public. Deschide
15113/05/201913/05/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea programului de investiții și listei de investiţii a Spitalului Municipal Mediaș pe anul 2019. Deschide
15013/05/201913/05/2019privind rectificarea prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la Unitatea Medico-Socială pe anul 2019. Deschide
14913/05/201913/05/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș pe anul 2019. Deschide
14813/05/201913/05/2019privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019. Deschide
14723/04/201923/04/2019privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 292/2018 – ”privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”. Deschide
14623/04/201923/04/2019privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 286/2018 – ”privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”. Deschide
14523/04/201923/04/2019privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 209/2018 – ”privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace de transport și componente ale sistemului tiketing scoaterea din funcțiune și casarea acestora precum și modificarea Contractului de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008”. Deschide
14423/04/201923/04/2019privind modificarea anexei la HCL nr.46/2017 privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008. Deschide
14323/04/201923/04/2019privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.283/2016 privind includerea în inventarul domeniului public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008. Deschide
14223/04/201923/04/2019privind modificarea anexelor nr. 1 2 și 3 la HCL nr.125/2016 privind includerea în Inventarul domeniului public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa nr. 2 (actualizată) la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008. Deschide
14123/04/201923/04/2019privind modificarea anexelor nr. 1 2 și 3 la HCL nr.135/2015 privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de Concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008. Deschide
14023/04/201923/04/2019privind modificarea anexei HCL nr.39/2014 privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008. Deschide
13923/04/201923/04/2019privind modificarea anexei HCL nr.110/2013 privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008. Deschide
13823/04/201923/04/2019privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.277/2011 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Mediaş şi completarea anexei nr. 2 la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267 din 10.01.2008. Deschide
13723/04/201923/04/2019privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr.240/2011 privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor bunuri şi modificarea anexei nr. 2 la Contractul de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr. 267/10.01.2008 Deschide
13623/04/201923/04/2019privind însușirea unui Acord-cadru de parteneriat între UAT-Municipiul Mediaș și Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș în scopul implementării proiectului de interes public local finanțat prin POR 2014-2020 ”MODERNIZAREA REABILITAREA ȘI EXTINDEREA TRASEELOR DE TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC”cod SMIS 121050. Deschide
13523/04/201923/04/2019privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş. Deschide
13423/04/201923/04/2019privind propunerea de avizare P.U.Z. ”Construire locuințe împrejmuire garaje racord utilități dezmembrare” str. Moșnei fn. Deschide
13323/04/201923/04/2019privind propunerea de avizare P.U.Z. ”Construire casă nouă împrejmuire și racord rețele utilitare” str. Moșnei fn. Deschide
13223/04/201923/04/2019privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire locuință anexă împrejmuire branșamente utilități” str. Șipoțele fn. Deschide
13123/04/201923/04/2019privind aprobarea modificării și completării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Mediaș Deschide
13023/04/201923/04/2019privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Deschide
12923/04/201923/04/2019privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către operatorul regional de salubritate - SC.ECO-SAL S.A. Mediaș. Deschide
12823/04/201923/04/2019privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către SC Piața Prim Com S.A. Deschide
12723/04/201923/04/2019privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Mediaș a numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de către operatorul de transport public local SC Meditur SA. Deschide
12623/04/201923/04/2019privind modificarea Anexei 6.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de persoane cu nr. 1810/01.02.2019. Deschide
12523/04/201923/04/2019privind aprobarea calendarului cultural-sportiv aferent anului 2019 al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret. Deschide
12423/04/201923/04/2019privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie. Deschide
12323/04/201923/04/2019privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaş Deschide
12223/04/201923/04/2019privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș Liceul Tehnologic ”Școala Națională de Gaz” și operatorul economic S.C. BACHMANN ROMÂNIA SRL Mediaș pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual. Deschide
12123/04/201923/04/2019privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020. (modificata si completata prin HCL nr.385 din 2019 corectat Anexa nr.1 prin HCL nr.30 din 2020) Deschide
12023/04/201923/04/2019privind aprobarea convenţiilor definitive pe anul 2019 pentru acordarea de servicii de asistenţă socială între Consiliul Local Mediaş prin D.A.S. şi Asociaţia Română pentru Persoane cu Handicap Mintal (ARPEHAM) Consiliul Local Mediaș prin D.A.S și Asociația Phoenix Speranța și Consiliul Local Mediaș prin D.A.S și Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul. Deschide
11923/04/201923/04/2019privind soluţionarea cererii de acordare a subvenţiei de la bugetul local în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unei subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială pentru anul 2019. Deschide
11823/04/201923/04/2019privind completarea Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 80/2019 privind aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019. Deschide
11723/04/201923/04/2019privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş. Deschide
11623/04/201923/04/2019privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Mediaș. Deschide
11523/04/201923/04/2019privind reglementarea juridică a unei parcele de teren atribuită în folosinţă gratuită în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală în municipiul Mediaș str. Daniel Thellmann f.n. Deschide
11423/04/201923/04/2019privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu destinație de locuință preluate conform HCL Mediaș nr. 6/2010 „privind ridicarea dreptului de administrare al SC Gospodăria Comunală SA Mediaş cu privire la unităţile locative cuprinse în domeniul privat al municipiului Mediaş precum şi revenirea la întregul fond locativ în administrarea Consiliului Local al municipiului Mediaş. Deschide
11323/04/201923/04/2019privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n. Deschide
11223/04/201923/04/2019privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică pe perioada estivală a anului 2019. Deschide
11123/04/201923/04/2019privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 2 bl. 1 și str. Sinaia nr. 5 bl. 2. Deschide
11023/04/201923/04/2019privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuințele ANL situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. B ap. 7 și str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 22. Deschide
10923/04/201923/04/2019privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
10823/04/201923/04/2019privind darea în folosinţă a imobilului situat în Mediaş Piața R. Ferdinand I nr. 1 ap. 3 aflat în domeniul public al municipiului Mediaş la solicitarea Asociației Pensionarilor 2007 Mediaș. Deschide
10723/04/201923/04/2019privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace de transport și componente ale sistemului tiketing scoaterea din funcțiune și casarea acestora precum și modificarea anexei 3.2. la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019. Deschide
10623/04/201923/04/2019privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora la solicitarea Liceului Tehnologic ”Școala Națională de Gaz” Mediaș. Deschide
10523/04/201923/04/2019privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 – ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” ca urmare a finalizării unui obiectiv de investiție realizat de Direcția Municipală de Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș. Deschide
10423/04/201923/04/2019privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” – modificată și completată Deschide
10323/04/201923/04/2019privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” – modificată și completată ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea acestora în favoarea SC Eco-Sal SA Mediaș. Deschide
10223/04/201923/04/2019privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea SC Apa Târnavei Mari SA Mediaș. Deschide
10123/04/201923/04/2019privind execuţia bugetului local al Primăriei Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2019 Deschide
10016/04/201916/04/2019privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 286/2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”. Deschide
9916/04/201916/04/2019privind aprobarea participării unei delegații din Mediaș în cadrul proiectului ”Wide Perspective-Specific Actions” desfășurat în Municipiul Dabrowa Gornicza-Polonia în perioada 3-5 mai 2019. Deschide
9816/04/201916/04/2019privind aprobarea proiectului ”MODERNIZAREA REABILITAREA ȘI EXTINDEREA TRASEELOR DE TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC” cod SMIS 121050” și a cheltuielilor legate de proiect. Deschide
9716/04/201916/04/2019privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 16.04.2019. Deschide
9616/04/201916/04/2019privind organizarea și implementarea programului ”Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019”. Deschide
9516/04/201916/04/2019privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2019. Deschide
9416/04/201916/04/2019privind aprobarea bugetului aferent proiectului european ERASMUS + ”Clever and Healthy” la Școala Gimnazială Hermann Oberth Deschide
9316/04/201916/04/2019privind aprobarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019. Deschide
9225/03/201925/03/2019privind aprobarea dotărilor cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator alte categorii de echipamente și dotări independente pentru funcționare la standarde europene a activităților școlare la Școala Gimnazială nr.7 Mediaș Deschide
9125/03/201925/03/2019propunerea de avizare P.U.Z. pentru dezmembrare teren în 4-5 parcele și drum de acces pentru construcții str. Wewern municipiul Mediaș județul Sibiu Deschide
9025/03/201925/03/2019privind propunerea de avizare P.U.Z. ”Construire locuințe împrejmuire și realizare cale acces auto și pietonal” str. Moșnei fn Deschide
8925/03/201925/03/2019privind propunerea de avizare P.U.Z. ”Construire casă de vacanță și împrejmuire” str. Moșnei fn Deschide
8825/03/201925/03/2019privind propunerea de avizare P.U.D. „Amplasare construcție cu caracter provizoriu – cort evenimente pe platformă betonată anexe împrejmuire și amenajări exterioare” str. Moșnei fn Deschide
8725/03/201925/03/2019privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire casă garaj împrejmuire și branșamente utilități” str. Moșnei fn. Deschide
8625/03/201925/03/2019privind modificarea HCL nr.95/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Mediaş Deschide
8525/03/201925/03/2019privind aprobarea contractării de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A a unor servicii de asistență și reprezentare juridică Deschide
8425/03/201925/03/2019privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC PIAŢA PRIM COM SA de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 28.03.2019 și a doua ședință în data de 29.03.2019 Deschide
8325/03/201925/03/2019privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Mediaș Deschide
8225/03/201925/03/2019privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2019 Parcului Industrial Automecanica Deschide
8125/03/201925/03/2019privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Mediaş prin D.A.S. cu Asociaţia Phoenix Speranţa Deschide
8025/03/201925/03/2019privind aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2019(completata prin HCL nr. 118/2019. Completat Anexa nr.1 prin HCL nr.221/2019 completat Anexa nr. 1 prin HCL nr.337/2019) Deschide
7925/03/201925/03/2019privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 Deschide
7825/03/201925/03/2019privind aprobarea Listei de priorităţi conform Legii nr. 114/1996-Legea locuinței cu modificările și completările ulterioare pentru repartizarea locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaş pe anul 2019 Deschide
7725/03/201925/03/2019privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe Deschide
7625/03/201925/03/2019privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul nr.6 și str. Predeal nr. 2 blocul nr.7 Deschide
7525/03/201925/03/2019privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
7425/03/201925/03/2019privind aprobarea listei finală de prioritati pe anul 2019 a solicitanților care au acces la locuintele pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea inchirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate in administrarea Consiliului Local Mediaș Deschide
7325/03/201925/03/2019privind prelungirea termenului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Mediaș Deschide
7225/03/201925/03/2019privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se recolta și valorifica în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a municipiului Mediaş a modalităților de valorificare a masei lemnoase precum și prețurile de vânzare a acesteia Deschide
7125/03/201925/03/2019privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a Municipiului Mediaş Deschide
7025/03/201925/03/2019privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.401/17.12.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș Deschide
6925/03/201925/03/2019privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș ca urmare a finalizării unor obiective de investiții realizate de Direcția de Asistență Socială Mediaș și darea în folosință gratuită a acestora Asociației ”Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș Deschide
6825/03/201925/03/2019privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile ca urmare a finalizării obiectivului de investiție ”Reabilitare clădire anexă Școala Istvan Bathory Mediaș” Deschide
6725/03/201925/03/2019privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării lucrărilor executate în Ighișu Nou în cadrul obiectivului de investiție ”Management și Întreținere bazat pe Performanță Infrastructurii Rutiere (PMMR) în Ighișu Nou Municipiul Mediaș județul Sibiu Deschide
6625/03/201925/03/2019privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile ca urmare a finalizării obiectivului de investiție ”Racord rețea de iluminat public” pentru cartier rezidențial Daniel Thellmann Deschide
6525/03/201925/03/2019privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea în administrare a bunurilor în favoarea Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș Deschide
6425/03/201925/03/2019privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- Secțiunea I bunuri imobile și modificarea contractului de administrare nr.47/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și ”Colegiul Tehnic Mediensis” Mediaș Deschide
6325/03/201925/03/2019privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- modificată și completată ca urmare a finalizării unor obiective de investiții realizate la SC PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș Deschide
6225/03/201925/03/2019privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”- modificată și completată ca urmare a finalizării unui obiectiv de investiție și transmiterea acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit ”Micul Prinț” Deschide
6125/03/201925/03/2019privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 – ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” și modificarea Listei Bunurilor de retur – anexă la ”Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat la data de 01.03.2011” Deschide
6025/02/201925/02/2019privind modificarea și completarea anexei la HCL Mediaș nr. 94/2018 – privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu de pe raza Municipiului Mediaș Deschide
5925/02/201925/02/2019privind subînchirierea imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57 aparținând domeniului public al municipiului Mediaș. Deschide
5825/02/201925/02/2019privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.401/17.12.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș. Deschide
5725/02/201925/02/2019privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință și împrejmuire” str. Piloților fn Deschide
5625/02/201925/02/2019privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință cu anexe și împrejmuire” str. Hotar Fukuschdorf fn Deschide
5525/02/201925/02/2019privind aprobarea listei de priorități pe anul 2019 a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș. Deschide
5425/02/201925/02/2019privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare - Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015. Deschide
5325/02/201925/02/2019privind aprobarea activităților conexe serviciului de delegare a gestiunii transportului public conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de personae cu nr. 1810/01.02.2019. Deschide
5225/02/201925/02/2019privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015. Deschide
5125/02/201925/02/2019privind completarea HCL nr.166/2009 referitoare la normele şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea păstrarea ordinii şi liniştii publice comerţul protecţia conservarea şi dezvoltarea zonelor verzi şi creşterea animalelor în municipiul Mediaş Deschide
5025/02/201925/02/2019privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii care să aibă ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Mediaș Deschide
4925/02/201925/02/2019privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare zone de protecție strada Carpați și A.I.Moraru”. Deschide
4825/02/201925/02/2019privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE ZONE DE PROTECȚIE LA TROTUARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ - ETAPA II”. Deschide
4725/02/201925/02/2019privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Teren tenis Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz” Mediaș. Deschide
4625/02/201925/02/2019privind aprobarea proiectului la faza DALI şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi municipiul Mediaş – zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan Petru Maior Trandafirilor Octavian Fodor Vlad Țepeș M.D.Roman Intrarea Aviației A.Vlaicu - parțial”. Deschide
4525/02/201925/02/2019privind îndreptarea unei erori materiale survenite în conținutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019 privind modificarea și completarea HCL nr.138/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale Municipiului Mediaș pe anul 2019. Deschide
4425/02/201925/02/2019privind modificarea HCL nr. 421/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Deschide
4325/02/201925/02/2019privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală Locală Mediaş. Deschide
4225/02/201925/02/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș a Caietului de sarcini și a Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș Deschide
4125/02/201925/02/2019privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului în condițiile Legii nr.112/1995 Deschide
4025/02/201925/02/2019privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Deschide
3925/02/201925/02/2019privind soluţionarea unui schimb de locuinţă socială conform Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare Deschide
3825/02/201925/02/2019privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren cu destinație agricolă. Deschide
3725/02/201925/02/2019privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2018-comunicată de Institutul Național de Statistică pentru locuințele situate în Municipiul Mediaș proprietate a Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș și construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Deschide
3625/02/201925/02/2019privind prelungirea duratei unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 20. Deschide
3525/02/201925/02/2019privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.5253/11.05.2015-7642/29.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deșeurilor. Deschide
3425/02/201925/02/2019privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în baza Legii nr.15/2003. Deschide
3325/02/201925/02/2019privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57. Deschide
3225/02/201925/02/2019privind aprobarea documentațiilor de dezlipire a unui imobil situat în municipiul Mediaș str. Daniel Thellmann. Deschide
3125/02/201925/02/2019privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unui cabinet medical situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2 Deschide
3025/02/201925/02/2019privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Municipiul Mediaș privind acțiunile de protocol și costurile cu convorbirile telefonice Deschide
2925/02/201925/02/2019privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2018 Deschide
2822/01/201922/01/2019privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL nr.138/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.(a se vedea HCL nr. 45 din 25.02.2019) Deschide
2722/01/201922/01/2019privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş. Deschide
2622/01/201922/01/2019privind atribuirea denumirii de strada ”Aviatorilor”. Deschide
2522/01/201922/01/2019privind propunerea de aprobare P.U.Z ”Dezmembrare imobil în vederea construirii de locuințe” str. Iuliu Maniu fn. Deschide
2422/01/201922/01/2019privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Clubul Sportiv Municipal Mediaș. Deschide
2322/01/201922/01/2019privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Mediaș propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020. Deschide
2222/01/201922/01/2019privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018-venituri proprii al Spitalului Municipal Mediaș în anul 2019. Deschide
2122/01/201922/01/2019privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018-venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș în anul 2019. Deschide
2022/01/201922/01/2019privind actualizarea Devizului General rezultat în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare anvelopă clădire” Grădiniţa Bucuria Copiilor municipiul Mediaş. Deschide
1922/01/201922/01/2019privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 23.01.2019. Deschide
1822/01/201922/01/2019privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2018 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol. Deschide
1722/01/201922/01/2019privind modificarea statului de funcţii și organigrama Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Mediaş. Deschide
1622/01/201922/01/2019privind suplimentarea capacității Unității de Asistență Medico-Socială Mediaș. Deschide
1522/01/201922/01/2019privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2019 la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș. Deschide
1422/01/201922/01/2019privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Sfântul Casian în scopul desfășurării de programe și acțiuni comune adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou. Deschide
1322/01/201922/01/2019privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș. Deschide
1222/01/201922/01/2019privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Mediaș pentru anul 2019 Deschide
1122/01/201922/01/2019privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Deschide
1022/01/201922/01/2019privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2019 în vederea creșterii calității vieții. Deschide
922/01/201922/01/2019privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2019. Deschide
822/01/201922/01/2019privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n. Deschide
722/01/201922/01/2019privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu situate în Mediaş str. După Zid nr. 25 bl. 3 sc. B ap. 32 str. Turnului nr. 1 ap. 1 şi str. Păstorilor de jos nr. 30 Deschide
622/01/201922/01/2019privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele ANL situate în Mediaş str. Predeal bl. 8 sc. B ap. 26 str. Predeal bl.9 sc. A ap. 5 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap. 14. Deschide
522/01/201922/01/2019privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Deschide
422/01/201922/01/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş şi din serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Mediaş începând cu data de 01.01.2019. Deschide
322/01/201922/01/2019privind valorificarea prin licitație publică a unor imobile situate în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n. aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș. Deschide
222/01/201922/01/2019privind modificarea și completarea HCL nr.215/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate proiectul Contractului de delegare a gestiunii Caietul de sarcini şi Regulamentul serviciului de transport public local de persoane. Deschide
108/01/201908/01/2019privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 Deschide